Zgłaszanie działań niepożądanych, incydentów medycznych i reklamacji jakościowych

Jeśli podczas stosowania naszych produktów leczniczych, wyrobów medycznych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego (FSMP) zaobserwują Państwo niepokojące objawy lub podejrzenie niespełnienia wymagań jakościowych prosimy o niezwłoczne przekazanie nam tych informacji poprzez jedną z poniższych opcji:

 

E-mailem na adres: 24h.polska@fresenius-kabi.com

 

Firma Fresenius Kabi jest zainteresowana wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania swoich produktów.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym dla prowadzenia rejestru działań niepożądanych oraz monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

powered by iworks