Zarządzanie Jakością

System Zarządzania Jakością

 

Czym dla Fresenius Kabi jest Jakość

Jakość jest integralną częścią naszych codziennych działań, naszej strategii biznesowej oraz filozofii biznesu.

Realizując naszą misję, jaką jest poprawa jakości życia ciężko chorych pacjentów poprzez dostarczanie im najwyższej jakości produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, stosujemy system zarządzania jakością, który zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania i skuteczność, jak również zwiększa przejrzystość i poprawę procesów wewnętrznych oraz bardziej efektywne działanie firmy.

Nasz system zarządzania jakością gwarantuje pełną zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi, spełniając oczekiwania naszych partnerów oraz klientów.

Podstawą naszego trwałego i udanego partnerstwa z klientami jest wysoki i wciąż podnoszący się poziom jakości naszych produktów i usług.

Firma Fresenius Kabi posiada system Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001, który podlega regularnym międzynarodowym przeglądom zarówno podczas wewnętrznych audytów jakości jak i uprawnionych audytorów zewnętrznych.

Certyfikat ISO 9001 obejmuje około 100 naszych oddziałów, w tym jednostki marketingowo-sprzedażowe, centra mieszalnicze oraz  jednostki produkcyjne na całym świecie. Kolejne jednostki organizacyjne Fresenius Kabi z sukcesem przechodzą certyfikację zgodnie z normą ISO 9001. System ten gwarantuje pełną zgodność z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami prawnymi oraz spełnia oczekiwania naszych partnerów i klientów.

System Zarządzania Jakością ma na celu zwiększenie przejrzystości, poprawę procesów wewnętrznych oraz bardziej efektywne działanie firmy.

System zarządzania jakością opiera się na następujących zasadach:
- jasnego podziału obowiązków
- wykształconych i dobrze wyszkolonych pracowników
- ciągłego monitorowania bezpieczeństwa
- przejrzystych i udokumentowanych procedur
- kontrolowaniu procesów produkcyjnych
- ciągłym doskonaleniu

Aby zagwarantować najwyższy poziom jakości w naszych oddziałach na całym świecie dążymy do wprowadzenia zharmonizowanych standardów i procesów.

Rozwój Fresenius Kabi opiera się na optymalizacji kosztów, osiąganych poprzez zapewnienie jakości wszystkich procesów na najwyższym światowym poziomie oraz wprowadzeniu i ciągłemu rozwojowi innowacyjnych produktów i technologii.

powered by iworks