Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Warunki korzystania z serwisu stanowią regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych firmy Fresenius Kabi Polska.

Serwis został przygotowany przez Fresenius Kabi Polska z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134 jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce.

Prawo autorskie

Treść stron internetowych Fresenius Kabi Polska chroniona jest prawem autorskim. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że Fresenius Kabi Polska wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszelkie umieszczone w serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Fresenius Kabi Polska.

Zasady korzystania z serwisu

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej Fresenius Kabi Polska mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym firmy Fresenius Kabi Polska nie stanowi ofert świadczenia usług lub oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Fresenius Kabi Polska nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych Fresenius Kabi Polska informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zawarte w serwisie firmy Fresenius Kabi Polska mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

Firma Fresenius Kabi Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją.

Inne

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: info.poland@fresenius-kabi.com lub na adres firmy:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

powered by iworks