Leki Przeciwinfekcyjne

Leki Przeciwinfekcyjne

Cefepime Kabi, 1 g Charakterystyka Produktu Leczniczego

Cefepime Kabi, 2 g Charakterystyka Produktu Leczniczego

Ceftazidime Kabi, 1000 mg Charakterystyka Produktu Leczniczego

Ceftazidime Kabi, 2000 mg Charakterystyka Produktu Leczniczego

Ciprofloxacin Kabi 100 mg/50 ml Charakterystyka Produktu Leczniczego

Ciprofloxacin Kabi 200 mg/100 ml Charakterystyka Produktu Leczniczego

Ciprofloxacin Kabi 400 mg/200 ml Charakterystyka Produktu Leczniczego

Clindamycin Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

Fluconazole Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

Imipenem/Cilastatin Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

Levofloxacin Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

Linezolid Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

Meropenem Kabi, 500 mg Charakterystyka Produktu Leczniczego

Meropenem Kabi, 1 g Charakterystyka Produktu Leczniczego 

METRONIDAZOL 0,5% FRESENIUS Charakterystyka Produktu Leczniczego

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g + 0,25 g Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g + 0,5 g Charakterystyka Produktu Leczniczego 

Vancomycin Kabi, 500 mg Charakterystyka Produktu Leczniczego

Vancomycin Kabi, 1000 mg Charakterystyka Produktu Leczniczego

Voriconazole Fresenius Kabi Charakterystyka Produktu Leczniczego

powered by iworks