Fresenius Kabi na świecie

Siedziby główne
Kluczową siłą Fresenius Kabi jest międzynarodowa obecność oraz rozbudowana infrastruktura. Siedziba główna Korporacji znajduje się w Bad Homburg w Niemczech. Nasze lokalne spółki działają jako niezależne przedsiębiorstwa koordynowane przez biura regionalne – Azja i Pacyfik z siedzibą w Hong Kongu; Europa Zachodnia i Południowa, Ameryka Łacińska i Afryka z siedzibą w Paryżu; Europa Środkowo-Wschodnia, kraje nordyckie i Środkowy Wschód z siedzibą w Bad Homburg w Niemczech oraz Ameryka Północna z siedzibą w Shaumburg w stanie Illinois. Zdecentralizowana organizacja pozwala nam na najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów.

Sprzedaż i Marketing
Naszym kluczem do sukcesu są bliskie relacje z naszymi klientami. Dlatego też nasza sieć marketingowo-sprzedażowa rozbudowana jest na rynkach lokalnych. Mamy już ponad 60 spółek na całym świecie, w których nasi pracownicy każdego dnia pracują na rzecz poprawy jakości życia pacjentów.

Produkcja
Nasza ogólnoświatowa sieć produkcyjna jest zdecentralizowana. Międzynarodowe zakłady produkcyjne zaopatrzają ogólnoświatowe placówki marketingowo-sprzedażowe oraz regionalne zakłady produkcyjne, by te z kolei mogły sprostać potrzebom rynków lokalnych. Nasza sieć produkcyjna osiągnęła już liczbę ponad 65 zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji i Pacyfiku oraz Afryce, co niewątpliwie stanowi naszą zaletę konkurencyjną.

powered by iworks