Kontakt

Jeśli chcecie Państwo uzyskać informacje na temat naszych produktów, prosimy o kontakt z siedzibą w Warszawie, poniedziałek - piątek godz. 8-18

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
tel. +48 22 345 67 89
fax: +48 22 345 67 87
email: info.poland@fresenius-kabi.com

NIP: 521-29-35-353
Kapitał zakładowy: 27.130.000 PLN
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
Sąd Gospodarczy, XII Wydz. KRS, numer KRS: 0000022182

Wytwórnia Płynów Infuzyjnych
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25
99-300 Kutno
tel. +48 24 355 08 00
fax: +48 24 355 08 03

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem zamówienia na produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego firmy Fresenius Kabi, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży, poniedziałek-piątek godz. 8-18 pod numerami:
Telefony stacjonarne:
+48 24 35 50 702
+48 24 35 50 703
+48 24 35 50 707
Telefony komórkowe:
+48 605 105 249
+48 605 101 761
+48 601 952 719

fax: +48 24 355 07 01

powered by iworks